Tänk på att isolera krypgrund

Bor man i ett hus bör man vara försiktig så att inte fukt tränger sig in golvet och förstör det. Inte nog med att fuktskador i sig inte är bra för golv, får fukten ligga kvar kan det utveckla mögel i golvet.

Var kommer fukten ifrån?

Den vanligaste orsaken till att fukt tar fasta i golv är på grund av att grundvattnet har av en eller annan anledning stigit såpass mycket att det har kommit i kontakt med golvet. En sådan anledning kan vara att det har regnat mycket en längre period. Regnet rinner då ner i grundvattnet som då börjar stiga. En annan anledning kan vara för att något eller någon har förändrat flödet och landskapet i närheten av huset. Vattnet rinner då bort från ursprungsplatsen och blandas med grundvattnet under huset. Det är med andra ord oförutsedd påfyllning av grundvattnet som oftast är boven när det kommer till fuktskador i golv.

Hur man kan skydda sig

För att skydda sig mot fuktskador som uppstår på grund av för mycket vatten under huset bör man som husägare investera i isolering av krypgrunden. Att isolera krypgrund gör att vattnet inte kommer i kontakt med husbotten. Det experter inom området gör är att lägga krypgrundsisolering på marken under huset. Isoleringen är gjort i ett material som förhindrar både kondensation så väl som vatten från att närma grunden. Med isoleringen blir luften ovanför aningen varmare än den blöta marken, detta gör att fukt får svårare att vara kvar, vilket i sin tur innebär att mögel inte kan växa i grunden.

Om man vill kan man även investera i en avfuktare, då får man ett ännu bättre resultat än med enbart krypgrundsisolering. Viktigt att tänka på dock är att isoleringen blir sämre ju mer fukt det tar upp. Det är därför rekommenderat att man lägger plast mellan marken och själva isoleringen.